top of page

Yours Truly, Angry Mob...


Latin alfabesinin son harfleri, güzel kelimeler ve komplike denklemler yerine yüzeysel jenerasyon sınıflamalarıyla değerlendiriliyor. Tekerleme olarak öğretilmişti: v (vi), w (dabılyu), x (eks), v (vay), z (zed)...


Online kutüphaneler, y kuşağına (1981-1996 yılları arasında doğanlar) yerleştiriyor bizi. İnternet, mobil cihazlar ve sosyal medya dönüşümlerini öncesi ve sonrasıyla deneyimleyen bir yığın bu. Aynı zamanda ise neoliberal dönemde; artan işsizliğe, güvencesiz çalışma koşullarına ve yeni bir takım birikim krizlerine rastlayan bir kitle...


İyi bir eğitim ve her şeyi yapabileceğine olan inanç ile donanan kimselere dönüşünce, istediğimiz hayata ulaşacağımıza inandırıldık. 12 yaşında sabah saat 8'de metroda ya da otobüste uyuklayarak test tekniği öğrenmeye gitmemizin başka bir açıklaması olmasa gerek. Çağı yakalamak, daha iyi olmak ve daha fazlasıni istemekle lanetlenmiş kitleleri denklemleştirince, bu laneti kurumsallaştırmak daha da kolaylaşıyor. Gelecek vaadleri gerçeklerle uyuşmayan milyonlarca genci, güvenceli ve refah bir hayat istemekle suçlamak için elverişli bir kavramsallaştırma. Mesela z kuşağı... Hem burada hem de küreselde ana ait hissetmeyen, anı kaçırma korkusu içerisinde ne istediğini bilmeyen, sıkılgan ve anti-otoriter bir yeni nesil... Bu tanımlamayla işsizliğin ve toplumsal hareketlerin içini boşaltmak, paha biçilemez. Bir de toplumsal eşitsizliklerin dokunulmazlık parolası var: Gerçekten ister ve çabalarsanız, her koşulda, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz...


Siz yumuşak yataklarınızda uyurken, 24 saat içip sokaklarda dolaşmak istiyoruz. Hiçbir şeyi ve kaybetmeyi tercih ediyoruz.

Yours Truly, Angry Mob...


We are the angry mob

We read the papers everyday

We like who we like, we hate who we hate

But we're also easily swayed📸: amazon.com

Comments


bottom of page