top of page

Save the population


Üretim ve bölüşüm ilişkileri ile bu münasebetten doğan ilişkileri incelemek, kayda değer ve önemli bir çaba. Fakat bu arayışta, kıt kaynaklarla "sınırsız" insan ihtiyaçlarını karşılamak gibi bir takım ön kabullerle hareket etmekte ısrarcı olmayalım artık. Hele ki; söz konusu, demografi olduğunda.


Modern anlamda 19. yüzyılın sanayi, kentleşme ve göç olguları arasında demografik kontrol meselesini ele alıp kendini markalaştıran bir isim Malthus. Azalan verimler yasasına dayanarak nüfusun geometrik, besin kaynaklarının ise aritmetik artışından ötürü yaşam kalitesinin asgari düzeyde seyredeceğini ve bu durumun ekonomik büyümüye engel olacağını söylüyor. Takipçileri ise sonraki yüzyıllarda bu argümanı farklı etmen ve açılarla ele alıyorlar. Fakat bu dengesizlik eğilimine, -savaş ve salgın gibi negatif etmenlerin yanında- sosyal yardımların karşısında durarak ve yoksullara yönelik bir nüfus kontrolü önererek çözüm arıyor Malthus.


Oysa dönemdaşı Proudhon diyor ki; "Sefalet ekonomi politiğin eseri, ekonomi politik sefaletin örgütlenmesi.”. Marx da sefalet ve yoksulluğu, kıt kaynaklar ve sınırsız isteklerin ötesinde ele alarak -kapitalist toplumsal formasyonda gıda ve kaynaklara erişim meseleleri ekseninde- kaynak üretiminin, geçim faaliyetlerinin, nüfus artışını geride bırakabileceği söylüyor. Bu karşı argümanlar, iş gücü arzı ve ücretler arasındaki ilişkiden ilerleyerek devam ediyor.


21. yüzyıla geldiğimizde ise Red Hot Chilli Peppers, 1991-2002 dönemindeki şarkılarından derlediği "Greatest Hits" albümüne iki yeni kayıt ekliyor. Bu yeni kayıtlardan biri nüfus meselesini kafa kurcalayıcı sözlerle, unutulmaz bir ritimle ve back vokalin nasıl kullanılması gerektiğini gösteren bir ders niteliğinde ele alıyor...


"Save the population"dan bahsediyoruz. Tüm kartlarını açık oynayan, savaşmayı bırakıp yargılanmaktan korkmayan ve böylece tüm geçmişe meydan okuyan birinin hikayesi sanki. Bir intikam ve bugüne kadarki akışı durdurma isteği... Nakaratta Kiedis ve Frusciante arasındaki uyum ise esas bir meydan okuma...Kaynak: E.M. Özgür - Nüfus Teorileri, D. Danış Nufusbiliminin Kuramsal Tarihçesi


📸: dailyrecord.co.uk

تعليقات


bottom of page