top of page

Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali


1972’de yazılmış olan “Büyümenin Sırları” (The Limits to Growth) isimli kitapta ekonomik olarak büyümenin -toplumun köklü bir değişikliğe uğramadığı sürece- bir yüzyıl içerisinde ekolojik felaketlere yol açacağından bahsediliyordu. Mevcut ekonomik sistemin en kötü ihtimallerinin şuan için normal olduğu varsayılırsa; genel olarak toplumsal büyüme, kalkınma ve kentlilik algısını kökten değiştirmek hangi koşullarda gerçekleşebilir? Bu noktada da, tasarımın gücünün çevreye ve topluma duyarlı bir geleceğe katkıda bulunma ve alternatif vizyonlar geliştirme için kullanılması gerektiği aşikar.


Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali (IABR), mimari tasarımda yeni gelişim vizyonlarına yol açabilecek gerçekleştirilmiş projeler, araştırma projeleri veya kavramsal önermeler için açık bir çağrı yayınlıyor.


ACCELERATOR, ACTIVIST, ANCESTOR... Bienal için belirlenen bu üç yaklaşım, çevremizin toplumsal dönüşüm süreçlerine derinlemesine girmemiz için bize ilham vermesi yolundaki konseptler olarak karşımıza çıkacak.


Kaynak: Archdaily

📸: vimeo


댓글


bottom of page